Русский English

Объявление о проведении общественного обсуждения проекта "Установление целевых показателей окружающей среды" для г. Алматы.

01.06.2018

В соответствии с пунктом 7 статьи 20 Экологического Кодекса Республики Казахстан Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы проводились проектные работы по теме: «Установление целевых показателей окружающей среды для г. Алматы».

Согласно Экологическому Кодексу, проекты разработки целевых показателей качества окружающей среды не входят в перечень видов хозяйственной деятельности, проекты которых подлежат вынесению на общественные слушания. Вместе с тем, учитывая важность разработанных целевых показателей для экологии города, 13 июня 2018 года в 11-00 часов в зале заседаний РГП «Ғылым ордасы», расположенном по адресу: г.Алматы, ул. Шевченко, д. 28 (вход с ул. Шевченко), состоится их обсуждение с привлечением общественности.

Данное мероприятие ранее было перенесено с 23 мая 2018 года.

Проектировщик: ТОО «ЭКОСЕРВИС-С».

С документацией проектной работы можно ознакомиться по адресу: г.Алматы, ул. Толе би, 202 А, офис 407 и на сайтах: www.almatyeco.gov.kz., www.ecoservice.kz.

Контактные телефоны: 264-16-21 (УПРиРП), 250-33-20, 250-93-59 (ТОО «ЭКОСЕРВИС-С»).

Замечания и предложения по вышеназванному проекту можно направлять на следующий электронные адреса: uprirp_oer@mail.ru, yakovleva.n@ecoservice.kz.

 

Қазақстан Республикасы Экологиялық Кодексінің 20 бабының 7 тармағына сәйкес Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы «Алматы қаласы үшін қоршаған орта сапасының мақсатты көрсеткіштерін анықтау» жобалық жұмыстарын жүргізді.

Экологиялық Кодекске сәйкес, қоршаған орта сапасының мақсатты көрсеткіштерін анықтау жобасы жобалары қоғамдық тыңдалымға жататын шаруашылық әрекеттер түрлерінің тізіміне жатпайды. Сонымен қатар, қала экологиясы үшін анықталған мақсатты көрсеткіштердің маңыздылығын есепке ала отырып,2018 жылдың маусым айының 13 күні сағат 11-00 –де «Ғылым ордасы» РМК конференц-залында (Алматы қ., Шевченко к-сі, 28 (кіру Шевченко көшесінен))қоғамның қатысуымен талқылау өткізіледі.

Бұл іс-шара 2018 жылдың 23 мамырынан кейінге қалдырылған.

Жобалаушы «ЭКОСЕРВИС-С» ЖШС.

Жоба жұмысының құжатымен Алматы қаласы, Төле би көшесі, 202 А үй, 407 кеңсе мекенжайында және www.almatyeco.gov.kz., www.ecoservice.kzсайттарынан танысуға болады.

Байланыс телефондары: 264-16-21 (ТРжТПРБ), 250-33-20, 250-93-59 («ЭКОСЕРВИС-С» ЖШС).

Жоғарыда аталған жоба бойынша ескертулер мен ұсыныстарды uprirp_oer@mail.ru, yakovleva.n@ecoservice.kz электрондық мекенжайларына жіберуге болады.